Archive for Term: PIZZA

Pica 4 Formaggi
700 Lekë

Pica Rukola

Pica Athina
650 Lekë

Pica Fiorentina
650 Lekë

Pica Venecia
650 Lekë

Pica Nikolini
650 Lekë

Pica Rimni
650 Lekë

Pica Fabio
650 Lekë

Pica Vivi
650 Lekë

Pica Luigi
650 Lekë