Archive for Term: MISH

Fiorentina
6000 lekë

Tomohak
8000 Lekë

Tagliatta alla Romana
1200 Lekë

Filetto il Padrino
1600 lekë

Bistecca al Barolo
1400 Lekë

Carpaccio di Manzo
1000 Lek

Fileto pule në prush
1400 Lekë

Pulkë Boboshtice me Porosi
3000 Lek

Fileto di salmone primavera
1200 Lekë

Wiener schnitzel
1000 Lek